ÓVODAPEDAGÓGIAI KÖNYVSOROZATUNK


Kiadványaink megrendelhetők erre a linkre kattintva,
vagy az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: 06-1-237-5060 E-mail: elofizetes@sprintkiado.hu

SZAKMAI DVD-k


Kiadványaink megrendelhetők erre a linkre kattintva,
vagy az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: 06-1-237-5060 E-mail: elofizetes@sprintkiado.hu

EGYÉB ÓVODAPEDAGÓGIAI KIADVÁNYAINK

Egy fejlesztő óvodapedagógus munkájának bemutatása magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek csoportjában

Egy fejlesztő óvodapedagógus munkájának bemutatása maga-
tartási és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek csoportjában


Az óvodapedagógus bemutatja:

• A nehézséggel rendelkezők tapintatos megsegítését.

• Az igények, vágyak, érdeklődés megtámogatását.

• A gyermekközpontú szemléletet meleg, elfogadó légkörben.


Ára: 2980 Ft+postaköltség

Bővebben

Differenciált, személyes bánásmód a 3-4-5 és a 2 és 6-os kompetenciák tükrében


A DVD tartalmazza:


Ára: 2990 Ft+postaköltség

Bővebben

Differenciált, személyes bánásmód

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai életének bemutatása


A dvd-n az együttnevelés (inkluzió) bemutatása természetes élethelyzetben történik, az óvodapedagógusok, a gyógypedagógus és a dajkák mindennapi munkája során, párhuzamos tevékenységszervezéssel.


Ára: 2990 Ft+postaköltség

Bővebben

Sajátos nevelési igényű gyermekek

A JÁTÉK a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze


A DVD tartalmazza:


Ára: 2990 Ft+postaköltség

Bővebben

A JÁTÉK a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége...

A külső világ tevékeny megismerése matematikai tapasztalatszerzéssel a játékosság jegyében


A DVD egy teljes óvodai, komplex tevékenységet ölel fel. Jól követhető a 6-7 éves gyermekcsoport


Ára: 2990 Ft+postaköltség

Bővebben

Külső világ tevékeny megismerése matematikai tapasztalatszerzéssel a játékosság jegyében Az élet forrása a víz

„Az élet forrása a víz”

A víz világnapja a Katica cso-

portban


A DVD jellegzetessége, hogy teljes mértékben összhangban van  az Óvodai Nevelés Országos alapprogramjával,  és annak korszerű megvalósításához mintaként szolgálhat az alábbi területek kiemelésével…


Ára: 2990 Ft+postaköltség

Bővebben

Óvodás gyermekek fejlődésének nyomon követése

Óvodás gyermekek fejlődésének

nyomon követése


A jogszabályi elvárásoknak megfelelő kitölthető táblázatokkal a teljes nevelési időszakra (3-4, 4-5, 5–7 éves életkorra bontva).


Ára: 590 Ft+postaköltség


Bővebben

Óvodai nevelés folyóirat

Óvodai Nevelés folyóirat

óvodapedagógusok számára


A 2016-ban 69. évfolyamát indító szaklap az óvodások nevelésével foglalkozó pedagógusok fontos szakmai információs kiadványa, amelyből hónapról hónapra nyomon követhetik a szakmai, módszertani ismereteket, innovációs törekvéseket, aktuális változásokat.


Ára: 10800 Ft (1 év/10 lapszám)
Bővebben

A mozgás öröm, szükséglet, egészség!

A mozgás öröm, szükséglet, egészség!

18. Országos Szakmai Óvodai Összejövetel a gyermekek mindenek felett álló érdekében


A DVD tartalmazza a szakmai összejövetel:

• plenáris üléseinek teljes előadásait,

• a szekcióülések részleteit,

• a csatolt file-ban a hozzájuk tartozó szakanyagokat és az összes előadás prezentációit.


Ára: 2990 Ft+postaköltség

Bővebben

Én is segítségre szorulok

„Én is segítségre szorulok!”


A 20. Országos Óvodai Szakmai Összejövetelről készült DVD!

A szakmai összejövetel témája:
„Én is segítségre szorulok!” –
A magatartási zavarokkal küzdő gyermekek kiemelt figyelme, hátrányainak csökkentése.


Ára: 2990 Ft+postaköltség

Bővebben

Csillaglesen

„Csillaglesen”

Az óvodai tehetséggondozás ösvényein


Körmöci Katalin sorozatszerkesztő ajánlása:

Ágoston Valéria óvodapedagógiai kézikönyve a tehetséggondozás óvodai lehetőségeinek bemutatásán túl kitekint arra is, hogy a mivé fejlődhet és bontakozhat ki a jövőben a fejlődésében megtámogatott kisgyermek…


Ára: 3480 Ft+postaköltség

Bővebben

EGÉSZSÉGNEVELÉS néhány lehetősége az óvodai élet mindennapjaiban

EGÉSZSÉGNEVELÉS néhány lehetősége az óvodai élet mindennapjaiban


Kézikönyv az óvodás gyermekeink
testi-lelki egészsége fejlődésének elősegítésére, teljes körű egészségnevelésre törekszik kellő sokoldalúsággal és korszerű szemlélettel.


Ára: 3400 Ft+postaköltség

Bővebben

Hová bújt a matematika (III. kötet) – Ügyeskedjünk együtt!

Hová bújt a matematika (III. kötet)

Ügyeskedjünk együtt!


Matematikai gondolkodás fejlődését segítő munkafüzet 5–7 éves gyermekek számára – Útmutatásokkal a feldolgozáshoz.

A matematikai gondolkodás fejlődését segíti elő azzal, hogy egy-egy mese meghallgatása után problémákat felvető kérdések irányítják a feladatlap megoldását.


Ára: 1980 Ft+postaköltség

Bővebben

Hová bújt a matematika? (II. kötet)

Hová bújt a matematika? (II. kötet)


A tevékenységekben megvalósuló tapasztalatszerzés tervezhetőségének sokféle lehetőségét, szintjeit és módszertani ajánlásait adja közre a mindennapi nevelőmunkában tématervek, tevékenységvázlatok és -tervezetek formájában.


Ára: 3490 Ft+postaköltség

Bővebben

Hová bújt a matematika? (I. kötet)

Hová bújt a matematika? (I. kötet)


Módszertani kézikönyv, amely az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja szerint történő matematikai tapasztalatszerzés mindennapi lehetőségeibe ad betekintést tevékenységekbe ágyazottan, sok-sok gyakorlati példával.


Ára: 3190 Ft+postaköltség


Bővebben

Nem messze van ide Kalocsa – „Tervezzünk együtt”

Nem messze van ide Kalocsa – „Tervezzünk együtt”


A kötet felvállalja:

• a Kalocsai Összevont Óvodák munkatervének bemutatását,

• az intézmény 11 tagóvodája összehangolt munkatervének összeállítását és alapértékeit, amelyből 4 tagóvoda referenciaintézmény.

• jó gyakorlataikat.


Ára: 2950 Ft+postaköltség

Bővebben

A gyermekekkel együtt tervezzük óvodai életünket

A gyermekekkel együtt tervezzük

óvodai életünket


A szerző negyvenéves óvodai nevelőmunkájának jó gyakorlatait mutatja be, korszerű, gyermekközpontú szellemiséggel a tervezéstől a megvalósulásig.


Ára: 2950 Ft+postaköltség


Bővebben

Karácsonyi ünnepkör

Karácsonyi ünnepkör


Az óvodás gyermek érzelmi életének és környezeti hatásainak összefüggésein keresztül mutatjuk be a karácsonyi készülődés sokszínűségét, árnyaltságát (hagyományok, szokások) a szabadságjogok figyelembevételével.


Ára: 2450 Ft+postaköltség


Bővebben

Kézikönyv a projektszemléletű óvodai életről

Kézikönyv a projektszemléletű

óvodai életről


A kézikönyv a projektszemléletű óvodai életről ad gyakorlati összefoglalót sok-sok projekt bemutatásával és azoknak módszertani útmutatásaival.


Ára: 2450 Ft+postaköltség


Bővebben

Nyári élet, mintha nyaralnánk – Őszi élet...

Nyári élet úgy, mintha nyaralnánk!

Őszi élet tervei örömteli tevékenységekkel
(DVD melléklettel)


Mi mindentől különleges ez a kézikönyv? Itt az idő, sürget! Ideje, hogy időben tervezzünk!


Ára: 3990 Ft+postaköltség
Bővebben

Süssünk-fõzzünk együtt, táplálkozzunk EGÉSZSÉGESEN!

Süssünk-fõzzünk együtt, táplálkozzunk EGÉSZSÉGESEN!


A módszertani kézikönyv gyermekek, szülők és pedagógusok számára készült, az együttes ételkészítés érdekében.


Szeretettel kíván örömteli, közös ételkészítést, és az elfogyasztásához jó étvágyat! – a szerző, Körmöci Katalin


Ára: 3500 Ft+postaköltség
Bővebben

Óvodai kalendárium

Óvodai kalendárium (öröknaptárral)


Ez a kiadvány az Óvodapedagógiai könyvsorozatunk XI. kötete, amely – mint minden eddigiek is – „A gyermek mindenek felett álló érdekében” készült.

Műfaját tekintve kalendárium, és az óvodapedagógusok nevelőmunkájának megsegítésére készült.


Ára: 2980 Ft+postaköltség
Bővebben

Szubjektív útmutató

„SZUBJEKTÍV ÚTMUTATÓ”

a projektszemléletű óvodai élet bevezetéséhez, gyakorlatban történő alkalmazásához


„Kedves Óvodapedagógus Kolléganők, Kollégák, Kedves Óvodapedagógus Hallgatók!

Ebben a személyes hangvételű óvoda-pedagógiai kézikönyvben 39 éve pályán lévő gyakorló óvodapedagógusként 14 éves gyakorlati projektpedagógiai tapasztalataimat, gondolataimat, munkám eredményeit, ötleteimet, tervezésemet szeretném veletek megosztani…"


Ára: 3800 Ft+postaköltség
Bővebben

A személyes bánásmód kézikönyve

A személyes bánásmód kézikönyve

A személyes bánásmód a gyerekek ismerete nélkül nem létezne. Tevékenységeik megmutatják, mire képesek, mi érdekli őket, miben ügyesek, stb.
Szakemberek ezeken az utakon át mutatják meg gyermekeink személyiségét.


Ára: 3700 Ft+postaköltség
Bővebben

Óvodai Nevelés, Tanító évkönyvek megrendelése Az óvodai játék a gyermekközpontúság mutatója

Az óvodai játék a gyermekközpontúság mutatója

Szintén „Az óvodás gyermekek mindenek felett álló érdekét” képviseli azáltal, hogy az óvodai szabad játék védelmét hirdeti, miközben Alapprogramunk szellemisége tükrében rámutat, elemzi és értékeli az óvodai mindennapok gyakorlatát. Teszi ezt a szerző, dr. Pálfi Sándor…

Ára: 3900 Ft+postaköltség
Bővebben

Projektszellemű óvodai élet a süni csoportban

Projektszellemű óvodai élet a Süni csoportban
Ez a DVD segítséget ad abban, hogy Hornyán Anna kolléganő több éves, mindennapokban szerzett tapasztalatait átadva az óvodapedagógusok megismerkedhessenek e módszer gyakorlati bevezetésének részleteivel
, egymásra épülésének folyamatával, tervezésével és szervezésével.


Ára: 2990 Ft+postaköltség

Bővebben

A Sprint Kiadó és Körmöci Katalin
óvodapedagógiai kiadványai

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ | ÁSZF