A Sprint Kiadó és Körmöci Katalin
óvodapedagógiai kiadványai

Cím: Hová bújt a matematika? (II. kötet)

Szerző: Körmöci Katalin

Kiadó, kiadás éve: Sprint Kiadó, 2014  

Sorozat: A gyermek mindenek felett álló érdekében  

Közreműködők: Perlai Rezsőné lektor  

Formátum: B/5, ragasztókötött

Terjedelem: 160 oldal


A tevékenységekben megvalósuló tapasztalatszerzés tervezhetőségének sokféle lehetőségét, szintjeit és módszertani ajánlásait adja közre a mindennapi nevelőmunkában tématervek, tevékenységvázlatok és tervezetek formájában.

Hosszú évekig az óvóképzésben vettem részt. Mindig csodálkoztam azon, ahogy a gyakorló óvodapedagógusok vélekedtek. Hangoztatták, hogy az óvodai élet mindennapjai mások, mint a képzést „kiszolgáló” gyakorló óvodák. Pedig a képzés során az óvodai élet mindennapjaira kívántunk és igyekeztünk felkészíteni a hallgatókat.

Azóta rálátásom van erre. Most már mindkét vonalat értem, megértem, látom, milyen nehéz megoldani, hogy a hallgatók igazán a gyakorlati nevelőmunkára felkészíthetőek legyenek. De LEHET! Szerencsére ebben is sikerült tapasztalatot szereznem. S ebben a kézikönyvben erre is vállalkozom.


Különbségek az óvodai mindennapok és a képzés között:


Ezért szeretném – és örömmel veszem, hogy van rá módom – jelen esetben a tervezéssel kapcsolatban

Ebben a kézikönyvben vallom, hiszem, meggyőződésem és letisztultan láthatóvá teszem, hogy ezt az óvodás gyermekek érdekében szintézisben tudom átadni.

Köszönettel tartozom minden becsült kollégámnak, akik tudásukkal, esetleges kételyeik megfogalmazásával, az óvodai élet mindennapjainak gyakorlati tapasztalataival tisztánlátásomat elősegítették, hogy a tervező munka összetett, alkotó folyamatát a gyermekek mindenek felett álló érdekében összegezzem.


Igyekszem a tervezés különféle szintjeit bemutatni, és azt is, hogy milyen sokféleképpen történhet a tervező munka mindezekben. Hiszen nincs csak egy jó tervezési mód! De jó tervek vannak! Mindig az dönti el, hogy jó-e, hogy szolgálja-e


Ezt a II. kötetet is kézikönyvnek szánom. A tevékenységben megvalósuló tanulás tervezési lehetőségeivel foglalkozom elsősorban. De amíg eljut az óvodapedagógus a mindennapi tevékenységekig, azoknak megtervezéséig, számos más terveket is készít. Csak úgy képes helyes, az ő csoportjára, az ő egyes gyermekeire tervezni, ha előtte átlátja:


Ezt a tervezői ívet bemutatom, de nem időzhetek a nevelési tervek bemutatásával, mert nem ismerhetem az adott csoportok neveltségi-fejlettségi szintjét. A könyv csak a tevékenységek tervezésével szándékozik foglalkozni (tanulási tevékenységek). A közölt terveknek a kiegészítése kötelező az óvodapedagógus számára, hiszen nincs bennük éppen a gyermek a valós sajátosságaival. Az óvodapedagógusok kiegészítései ezt hivatottak konkretizálni.

A kiegészítések mindig legyenek összhangban a csoport nevelési tervével is, amit minden óvodapedagógus a saját csoportjára tervez.


A fentiek miatt is a közölt tervek nem teljesek, több helyütt további adatok megadását várom el a kollégáktól, hiszen:


Hitemnek, meggyőződésemnek és tudásomnak ezt a szeletét kívánom átadni ebben a kézikönyvben a tervezés szemszögéből.


Körmöci Katalin


Ára: 2490 Ft+postaköltség

Megrendelés Vissza

A Sprint Kiadó és Körmöci Katalin
óvodapedagógiai kiadványai

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ | ÁSZF