ÓVODAPEDAGÓGIAI KÖNYVSOROZATUNK


Kiadványaink megrendelhetők erre a linkre kattintva,
vagy az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: 06-1-237-5060 E-mail: elofizetes@sprintkiado.hu

SZAKMAI DVD-k


Kiadványaink megrendelhetők erre a linkre kattintva,
vagy az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: 06-1-237-5060 E-mail: elofizetes@sprintkiado.hu

EGYÉB ÓVODAPEDAGÓGIAI KIADVÁNYAINK

Egy fejlesztő óvodapedagógus munkájának bemutatása magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek csoportjában

Egy fejlesztő óvodapedagógus munkájának bemutatása maga-
tartási és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek csoportjában


Az óvodapedagógus bemutatja:

• A nehézséggel rendelkezők tapintatos megsegítését.

• Az igények, vágyak, érdeklődés megtámogatását.

• A gyermekközpontú szemléletet meleg, elfogadó légkörben.


Ára: 1980 Ft+postaköltség

Bővebben

Differenciált, személyes bánásmód a 3-4-5 és a 2 és 6-os kompetenciák tükrében


A DVD tartalmazza:


Ára: 1990 Ft+postaköltség

Bővebben

Differenciált, személyes bánásmód

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai életének bemutatása


A dvd-n az együttnevelés (inkluzió) bemutatása természetes élethelyzetben történik, az óvodapedagógusok, a gyógypedagógus és a dajkák mindennapi munkája során, párhuzamos tevékenységszervezéssel.


Ára: 1990 Ft+postaköltség

Bővebben

Sajátos nevelési igényű gyermekek

A JÁTÉK a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze


A DVD tartalmazza:


Ára: 1990 Ft+postaköltség

Bővebben

A JÁTÉK a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége...

A külső világ tevékeny megismerése matematikai tapasztalatszerzéssel a játékosság jegyében


A DVD egy teljes óvodai, komplex tevékenységet ölel fel. Jól követhető a 6-7 éves gyermekcsoport


Ára: 1990 Ft+postaköltség

Bővebben

Külső világ tevékeny megismerése matematikai tapasztalatszerzéssel a játékosság jegyében Az élet forrása a víz

„Az élet forrása a víz”

A víz világnapja a Katica cso-

portban


A DVD jellegzetessége, hogy teljes mértékben összhangban van  az Óvodai Nevelés Országos alapprogramjával,  és annak korszerű megvalósításához mintaként szolgálhat az alábbi területek kiemelésével…


Ára: 1990 Ft+postaköltség

Bővebben

Csoportnapló a projektszemléletű óvodai élethez

CSOPORTNAPLÓ

a projektszemléletű óvodai élethez


Segítséget ad:

• Projektszemléletű tervezéshez.

• A naplóvezetés minden előírásának

megfeleléséhez,

• és minden adatnak, tervezésnek helyet ad.


Ára: 3000 Ft+postaköltség

Bővebben

Óvodás gyermekek fejlődésének nyomon követése

Óvodás gyermekek fejlődésének

nyomon követése


A jogszabályi elvárásoknak megfelelő kitölthető táblázatokkal a teljes nevelési időszakra (3-4, 4-5, 5–7 éves életkorra bontva).


Ára: 390 Ft+postaköltség


Bővebben

Óvodai nevelés folyóirat

Óvodai Nevelés folyóirat

óvodapedagógusok számára


A 2016-ban 69. évfolyamát indító szaklap az óvodások nevelésével foglalkozó pedagógusok fontos szakmai információs kiadványa, amelyből hónapról hónapra nyomon követhetik a szakmai, módszertani ismereteket, innovációs törekvéseket, aktuális változásokat.


Ára: 6800 Ft (1 év/10 lapszám)
Bővebben

A mozgás öröm, szükséglet, egészség!

A mozgás öröm, szükséglet, egészség!

18. Országos Szakmai Óvodai Összejövetel a gyermekek mindenek felett álló érdekében


A DVD tartalmazza a szakmai összejövetel:

• plenáris üléseinek teljes előadásait,

• a szekcióülések részleteit,

• a csatolt file-ban a hozzájuk tartozó szakanyagokat és az összes előadás prezentációit.


Ára: 1990 Ft+postaköltség

Bővebben

Én is segítségre szorulok

„Én is segítségre szorulok!”


A 20. Országos Óvodai Szakmai Összejövetelről készült DVD!

A szakmai összejövetel témája:
„Én is segítségre szorulok!” –
A magatartási zavarokkal küzdő gyermekek kiemelt figyelme, hátrányainak csökkentése.


Ára: 1990 Ft+postaköltség

Bővebben

Csillaglesen

„Csillaglesen”

Az óvodai tehetséggondozás ösvényein


Körmöci Katalin sorozatszerkesztő ajánlása:

Ágoston Valéria óvodapedagógiai kézikönyve a tehetséggondozás óvodai lehetőségeinek bemutatásán túl kitekint arra is, hogy a mivé fejlődhet és bontakozhat ki a jövőben a fejlődésében megtámogatott kisgyermek…


Ára: 2480 Ft+postaköltség

Bővebben

EGÉSZSÉGNEVELÉS néhány lehetősége az óvodai élet mindennapjaiban

EGÉSZSÉGNEVELÉS néhány lehetősége az óvodai élet mindennapjaiban


Kézikönyv az óvodás gyermekeink
testi-lelki egészsége fejlődésének elősegítésére, teljes körű egészségnevelésre törekszik kellő sokoldalúsággal és korszerű szemlélettel.


Ára: 2400 Ft+postaköltség

Bővebben

Hová bújt a matematika (III. kötet) – Ügyeskedjünk együtt!

Hová bújt a matematika (III. kötet)

Ügyeskedjünk együtt!


Matematikai gondolkodás fejlődését segítő munkafüzet 5–7 éves gyermekek számára – Útmutatásokkal a feldolgozáshoz.

A matematikai gondolkodás fejlődését segíti elő azzal, hogy egy-egy mese meghallgatása után problémákat felvető kérdések irányítják a feladatlap megoldását.


Ára: 980 Ft+postaköltség

Bővebben

Hová bújt a matematika? (II. kötet)

Hová bújt a matematika? (II. kötet)


A tevékenységekben megvalósuló tapasztalatszerzés tervezhetőségének sokféle lehetőségét, szintjeit és módszertani ajánlásait adja közre a mindennapi nevelőmunkában tématervek, tevékenységvázlatok és -tervezetek formájában.


Ára: 2490 Ft+postaköltség

Bővebben

Hová bújt a matematika? (I. kötet)

Hová bújt a matematika? (I. kötet)


Módszertani kézikönyv, amely az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja szerint történő matematikai tapasztalatszerzés mindennapi lehetőségeibe ad betekintést tevékenységekbe ágyazottan, sok-sok gyakorlati példával.


Ára: 2190 Ft+postaköltség


Bővebben

Nem messze van ide Kalocsa – „Tervezzünk együtt”

Nem messze van ide Kalocsa – „Tervezzünk együtt”


A kötet felvállalja:

• a Kalocsai Összevont Óvodák munkatervének bemutatását,

• az intézmény 11 tagóvodája összehangolt munkatervének összeállítását és alapértékeit, amelyből 4 tagóvoda referenciaintézmény.

• jó gyakorlataikat.


Ára: 1950 Ft+postaköltség

Bővebben

A gyermekekkel együtt tervezzük óvodai életünket

A gyermekekkel együtt tervezzük

óvodai életünket


A szerző negyvenéves óvodai nevelőmunkájának jó gyakorlatait mutatja be, korszerű, gyermekközpontú szellemiséggel a tervezéstől a megvalósulásig.


Ára: 1950 Ft+postaköltség


Bővebben

Karácsonyi ünnepkör

Karácsonyi ünnepkör


Az óvodás gyermek érzelmi életének és környezeti hatásainak összefüggésein keresztül mutatjuk be a karácsonyi készülődés sokszínűségét, árnyaltságát (hagyományok, szokások) a szabadságjogok figyelembevételével.


Ára: 1450 Ft+postaköltség


Bővebben

Kézikönyv a projektszemléletű óvodai életről

Kézikönyv a projektszemléletű

óvodai életről


A kézikönyv a projektszemléletű óvodai életről ad gyakorlati összefoglalót sok-sok projekt bemutatásával és azoknak módszertani útmutatásaival.


Ára: 1450 Ft+postaköltség


Bővebben

Nyári élet, mintha nyaralnánk – Őszi élet...

Nyári élet úgy, mintha nyaralnánk!

Őszi élet tervei örömteli tevékenységekkel
(DVD melléklettel)


Mi mindentől különleges ez a kézikönyv? Itt az idő, sürget! Ideje, hogy időben tervezzünk!


Ára: 2990 Ft+postaköltség
Bővebben

Süssünk-fõzzünk együtt, táplálkozzunk EGÉSZSÉGESEN!

Süssünk-fõzzünk együtt, táplálkozzunk EGÉSZSÉGESEN!


A módszertani kézikönyv gyermekek, szülők és pedagógusok számára készült, az együttes ételkészítés érdekében.


Szeretettel kíván örömteli, közös ételkészítést, és az elfogyasztásához jó étvágyat! – a szerző, Körmöci Katalin


Ára: 2500 Ft+postaköltség
Bővebben

Óvodai kalendárium

Óvodai kalendárium (öröknaptárral)


Ez a kiadvány az Óvodapedagógiai könyvsorozatunk XI. kötete, amely – mint minden eddigiek is – „A gyermek mindenek felett álló érdekében” készült.

Műfaját tekintve kalendárium, és az óvodapedagógusok nevelőmunkájának megsegítésére készült.


Ára: 1980 Ft+postaköltség
Bővebben

Szubjektív útmutató

„SZUBJEKTÍV ÚTMUTATÓ”

a projektszemléletű óvodai élet bevezetéséhez, gyakorlatban történő alkalmazásához


„Kedves Óvodapedagógus Kolléganők, Kollégák, Kedves Óvodapedagógus Hallgatók!

Ebben a személyes hangvételű óvoda-pedagógiai kézikönyvben 39 éve pályán lévő gyakorló óvodapedagógusként 14 éves gyakorlati projektpedagógiai tapasztalataimat, gondolataimat, munkám eredményeit, ötleteimet, tervezésemet szeretném veletek megosztani…"


Ára: 2800 Ft+postaköltség
Bővebben

A személyes bánásmód kézikönyve

A személyes bánásmód kézikönyve

A személyes bánásmód a gyerekek ismerete nélkül nem létezne. Tevékenységeik megmutatják, mire képesek, mi érdekli őket, miben ügyesek, stb.
Szakemberek ezeken az utakon át mutatják meg gyermekeink személyiségét.


Ára: 2700 Ft+postaköltség
Bővebben

A Sprint Kiadó és Körmöci Katalin
óvodapedagógiai kiadványai

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ | ÁSZF